Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

May 21 2017

6250 65b5 390
aw yiss aw yiss aw yiss

May 06 2017

April 24 2017

7265 69af 390
Reposted fromindieporn indieporn viacomiendolirica comiendolirica

April 23 2017

8909 01db 390

April 21 2017

30/2015

Erotyk dla następcy – Bohdan Urbankowski

I

Przeprowadź ją przez pokój 
niby ścieżką wśród lasu 
na stole 
zapal różę 
dobrą jak nocna lampka

Potem 
rozbieraj ją delikatnie 
z obronnych gorsetów 
z zaciśnięcia rąk 
drżenia ramion ... 
Otul szeptem.

A jeśli kiedyś 
wybiegnie nagle z pokoju 
biegnij za nią 
nie pozwól 
ukryj jej twarz 
w swych wielkich rękach 
mów słowa 
dużo słów 
te wszystkie 
których ja zapomniałem 
których się wstydziłem

Proszę cię 
ty 
którego nienawidzę 
który przyjdziesz po mnie 
by z jej drobnych piersi 
zdrapać ślady mych rąk 
rozchylić jej kolana 
proszę cię 
bądź dla niej dobry

II

Nie wiesz 
że będziesz kochał mnie 
że powie ci słowa 
wypróbowane ze mną 
że w jej włosach 
poczujesz mój oddech 
na jej brzuchu 
napotkasz nocą 
moje ręce

I jeśli czasem 
wciągając cię w siebie 
aż do zachłyśnięcia 
pomyli nasze imiona - 
nie myśl o mnie z nienawiścią

to ja 
uczyłem ją jak dziecko 
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
to ja 
czasem jeszcze mówię do ciebie 
wtedy 
myślałem 
że mówię tylko do niej

III

Twój cień w jej oczach 
to mój cień

jej głos pełen niepokoju 
to mój głos

gdy ona cofa się z lękiem 
ja powracam 
pamiętaj

na każde twoje słowo 
zbyt ostre

na każdy gest 
nie dość szczery 
ja powracam 
pamiętaj

I jeśli kiedyś sama 
zapłacze nocą 
nie wchodź do jej pokoju 
już ja 
będę przy niej

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid vianoticeable noticeable
6385 6295 390

April 03 2017

March 29 2017

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K vianoticeable noticeable
4593 0d24 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianattaly nattaly

March 28 2017

Advertising for LEGO in 1981. 
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru vianoticeable noticeable
9784 dd19 390
Karol
Reposted fromdobry dobry vianattaly nattaly
0959 d4f0 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaIriss Iriss
5575 e56a 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viaIriss Iriss

March 19 2017

8887 2e3a 390
fb.com
Ruchome piaski
Reposted fromjozefspace jozefspace viaszarakoszula szarakoszula
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viatake-care take-care

March 17 2017

2659 70d2 390
Pussaayyyy
Reposted frompankamien pankamien viacarlandlouise carlandlouise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl